Biografia

Ur. 1984 r. Studiowała malarstwo i grafikę warsztatową na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2008 r. obroniła tytuł magistra sztuki z grafiki warsztatowej. Od 2012 r. realizowała przewód doktorski z malarstwa pt. „Wycinki wspomnień. Formy zapisu przeszłości” pod kierunkiem prof. Stanisława Baja na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne obroniła w 2014 roku. 11 marca 2024 r. Rada Dyscypliny Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nadała jej tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Zatrudniona na Wydziale Artystycznym UMCS na stanowisku adiunkta w Katedrze Intermediów. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Malezja, Ukraina, Niemcy, Belgia, Bułgaria, Macedonia, Chiny, Węgry, Rumunia). Zorganizowała 10 wystaw indywidualnych. Jest laureatką nagród i wyróżnień m.in.: Wyróżnienie Honorowe w „7. Międzynarodowe Biennale Miniatury” – Częstochowa (2012); I Nagroda na „Biennale Młodych – Piękne Sztuki” – Radomsko (2012); Nagroda Prezesa ZPAP Okręgu Bydgoskiego w II Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz (2016); Nagroda Prezydenta Miasta Radomia w „Ogólnopolskim Biennale Sztuki – 44. Salonie Zimowym” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (2016). Stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie Kultury i Twórczości Artystycznej. Jej prace znajdują się w zbiorach zarówno państwowych jak i prywatnych w Polsce oraz za granicą.