Biografia

Ur. 1984 r. w Chełmie. W latach 2003-2006 – studia na malarstwie w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Dyplom licencjacki pod kierunkiem prof. Jacka Wojciechowskiego. 2006-2008 – studia na grafice warsztatowej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2008 r. dyplom magisterski pod kierunkiem prof. Artura Popka i aneks do dyplomu z ceramiki u prof. Adama Myjaka. Od 2012 r. przewód doktorski z malarstwa pt. „Wycinki wspomnień. Formy zapisu przeszłości” pod kierunkiem prof. Stanisława Baja na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne obroniony 27.02.2014 r. Zatrudniona na Wydziale Artystycznym UMCS na stanowisku adiunkta w Katedrze Intermediów i Rzeźby.